Olomoucký krajský svaz házené

21.6.2019 otevřeno: 404 x

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE B

Český svaz házené společně s Fakultou tělesné kultury UP připravuje školení trenérů licence B v Olomouci. Předběžné termíny konání: Obecná část: pořadatel Univerzita Palackého Olomouc - 25 – 28.9. 2019 a 23 – 26.10. 2019 Specializovaná část: pořadatel ČSH Olomouc (SH DHK) - 2 – 6.12. 2019 Závěrečné zkoušky s obhajobou písemné práce po absolvování školení do března 2020

 1. Uchazeči s ukončeným středním vzdělání - Maturanti: Přihláška na školení musí být doložena ověřenou kopií maturitního vysvědčení (není možné odevzdat fotokopii či originál). Na základě úspěšného absolvování obecné a speciální části bude studentům, kteří mají ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturita) vystaveno Osvědčení umožňující požádat o vystavení Živnostenského oprávnění.

2. Uchazeči s ukončeným středním vzdělání – Bez maturity (ukončené střední vzdělání (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován takto:
a) střední vzdělání (délka studia 1-2 roky) 
b) střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2-3 roky).

Přihláška na školení musí být doložena ověřenou kopií výučního listu případně potvrzením o ukončeném středním vzdělání (není možné odevzdat fotokopii či originál). Na základě úspěšného absolvování obecné a speciální části bude studentům, kteří mají ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturita) vystaveno Osvědčení umožňující požádat o vystavení Živnostenského oprávnění.

3. Uchazeči s ukončeným základním vzděláním absolvují k získání Osvědčení (umožňující požádat o vystavení Živnostenského oprávnění) navíc placený všeobecně vzdělávací kurz v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Cena kurzu: 3 000,- (nematuranti tedy zaplatí celkem částku 8 000,-)

 

Přihlášky na předepsaném formuláři je třeba zaslat nejpozději do 1. srpna 2019 na sekretariát Českého svazu házené (tuma@chf.cz). Cena obecné části je 4 600,- (obsahuje i vystavení Osvědčení pro Živnostenské oprávnění po absolvování specializace). Po uzavření přihlášek obdrží uchazeči informace k platbě. Cena kurzu specializace bude určena Českým svazem házené.
V případě, že některý oddíl vysílá více zájemců, je třeba, aby stanovil jejich pořadí (k tomu bude přihlédnuto, jestliže počet přihlášených bude vyšší než 35 osob).