Olomoucký krajský svaz házené

30.12.2018 otevřeno: 227 x

KM A SK OLKSH - POZVÁNKA NA PRACOVNÍ SCHŮZKU

Komise mládeže a Soutěžní komise OLKSH pořádají 18.1.2019 od 17.00 v zasedací místnosti OLKO ČUS pracovní schůzku s trenéry a zodpovědnými vedoucími.

Pozvánka na pracovní schůzku
 Olomouckého krajského svazu házené

Kluby Olomouckého krajského svazu házené

Komise mládeže Olomouckého krajského svazu házené svolává pracovní schůzku s trenéry a zodpovědnými vedoucími, mající na starosti v oddílech problematiku mládeže.

Schůzka se uskuteční v pátek 18. ledna 2019 od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OLKO ČUS, ul. Na střelnici č. 41, Olomouc.

Cílem schůzky je konstruktivní diskuze k systémům soutěží mládeže, jejich efektivita, postřehy trenérů a jejich myšlenky ke zlepšení, resp. vylepšení současného stavu.

Prezence od 16:45 hodin.

Program schůzky

1.     Zahájení (Žůrek) 

2.     Miniházená 4+1 - připomínky ke stávajícímu systému, pravidla, atd. (Žůrek)

3.     Spolupráce klubů se ZŠ, materiální vybavení. (Bajerová)

4.     Systém soutěže mladšího žactva + připomínky ke stávajícímu rozpisu (Spurný)

5.     Mládežnické projekty ČSH - Házenkářský desetiboj, Žákovská liga. (Kaczmarczyková)

6.     Návrhy a diskuse k mládežnickým projektům na podporu házené v Olomouckém kraji.

7.     Diskuse.

Počet účastníků (trenéři / funkcionáři) za Váš klub potvrďte obratem, nejpozději do
15. 1. 2019, na e-mail: olksh@seznam.cz

 

S pozdravem za OLKSH

Libor Žůrek

předseda KM OLKSH