Olomoucký krajský svaz házené

27.12.2018 otevřeno: 308 x

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH LICENCE C - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

KR OLKSH uspořádá ve dnech 4 - 6.1.2019 školení rozhodčích licence C. Termín přihlášení prodloužen do 31.12.2018.

Školení rozhodčích licence „C“

Vážení sportovní přátelé,

školení rozhodčích licence „C“ se uskuteční od 4. do 6.1.2019.

O tomto víkendu proběhne teoretická část, praktická část proběhne dle pokynů příslušné krajské komise rozhodčích

Celá akce bude probíhat v areálu DHK Zora Olomouc, U Stadionu 6a.

Cenu školení stanovila Exekutiva OLKSH takto:

·     pro všechny účastníky 600,- Kč

V ceně školení jsou zahrnuty obědy 5. a 6.1.2019. Případné ubytování ve výši 200,- Kč/noc si hradí případný zájemce sám.

Přihlášky, které budou obsahovat jméno a příjmení budoucího rozhodčího licence C, kontaktní e-mail adresu, telefon, registrační číslo, klubovou příslušnost a informaci o požadavku na ubytování zašlou žadatelé o zařazení do školení na emailovou adresu: kr.olksh@seznam.cz do 31.12.2018. Přihlášky doručené po tomto termínu budou řešeny podle počtu přihlášených účastníků.

Platbu poukažte prosím na účet Olomouckého krajského svazu házené:

č.ú.: 86-6658250257/0100, v.s. 9400662, s.s. číslo Vaší registrace a do poznámky jméno

plátce. Doklad o zaplacení zašlete prosím společně s přihláškou na adresu uvedenou výše.

Zaslaný doklad je bezpodmínečně nutný pro stvrzení účasti. Bez tohoto dokladu nebudete ke školení připuštěni.

Předpokládaný rozvrh:

4.1.2019 - 16.00 - 21.00

5.1.2019 - 8.00 - 21.00 (17.30 - účast na utkání MOL ligy DHK Zora Olomouc - ŠŠK Prešov)

6.1.2019 - 8.00 - 20.00

Přesný rozvrh školení bude zaslán frekventantům před zahájením školení na jejich e-mail adresy.

 

Kapacita školení je 40 frekventantů! Obsazeno je již 30 míst!