Olomoucký krajský svaz házené

2.1.2018 otevřeno: 205 x

RHC - trenérský seminář Doc. RNDr. Jiřího Šimka

13.1.2018 proběhne na ZŠ a MŠ Rezníčkova Olomouc trenérský seminář pod vedením Doc. RNDr. Jiřího Šimka. Seminář je ohodnocen TŘEMI kredity.

Trenérský seminář

Datum: sobota 13.1.2018

Čas: 8:30 - 14:30

Místo: tělocvična ZŠ Řezníčkova Olomouc

Náplň: 

 

·      jak s družstvem vůbec začít, když děti ještě vůbec nic neumějí a trenér chce naplnit tréninkovou jednotku smysluplným programem?

·      co, kdy a v jakém pořadí učit?

·      které prvky nácviku jsou kompatibilní, které se naopak spolu trénovat nesmějí?

·      jak to děti naučit, aby to pro ně bylo pochopitelné?

 

Lektor: Doc. RNDr. Jiří Šimek - držitel trenérské licence „A“, dlouholetý trenér  

     mládeže, metodik

 

Rezervace účasti: přihlašujte se, prosím, na webových stránkách:

http://rhc-olk.cz/, nejpozději do čtvrtku 11. 1. 2018

Za tento seminář dostanou všichni účastníci 3 kredity!

 

Tento seminář je pro účastníky zdarma!

 

Rámcový program trenérského semináře

 

 

 

 

 

Olomouc 13.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

Místo a čas konání: tělocvična ZŠ Řezníčkova, Olomouc 8,30 - 14,30     

 

                 

1. blok - 8,30 - 10,00

 

 

 

 

 

 

 

Téma: právě začínáme; úkoly a organizace TJ v družstvu úplných začátečníků

 

                 

08,30 - 08,40

úvod, představení účastníků, seznámení s programem semináře

 

08,40 - 09,00

typy pohybových schopností, jejich vnímavost vzhledem k věku, výběr pro děti

 

využití pomůcek pro obecný rozvoj koordinace a příklady jejich využití

 

výběr pomůcek pro házenou, výběr míče a jeho držení, základy pravidel

09,00 - 10,00

tvorba metodické řady pro správné házení a chytání míče, přihrávání "po ruce",

 

přes ruku", z pozice zezadu a jejich využití pro vrchní střelbu jednoruč ze země

 

tvorba metodické řady pro správné bránění 1:1 v součinnosti se spoluhráči

 

základy pravidel, sestavení dosud probraných prvků do TJ pro mini mladší

                 

10,00 - 10,15 hod.

přestávka mezi 1. a 2. blokem

                 

2. blok - 10,15 - 12,00

 

 

 

 

 

 

 

Téma : HČJ a tvorba dynamických stereotypů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,15 - 11,00

ÚČJ - tvorba metodických řad pro uvolnění bez míče

   
 

ÚČJ - výběr vhodného typu uvolnění s míčem a tvorba metodická řady pro nácvik

11,00 - 11,35

přihrávání a tvorba metodické řady pro nácvik RÚ v malé školní tělocvičně

11,35 - 12,00

metody současného prohlubování nácviku OČJ a ÚČJ

   
                 

12,00 - 12,15

 

přestávka mezi 2. a 3. blokem

     
                 

3. blok - 12,15 - 14,15

 

 

 

 

 

 

 

Téma :  HČJ - metody intenzifikace nácviku u dětí a výchova hráče ke kreativitě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,15 - 12,45

příklady intervalového tréninku obranného systému a brankářů

 
 

příklady intervalového tréninku útočné a obranné činnosti současně

 

12,45 - 13,15

příklady rozhodovacího procesu a výběr optimální varianty ze 2 možností

13,15 - 14,00

příklady rozhodovacího procesu a výběr optimální varianty z více než 2 možností

 

a samostatná řešení herních situací hráčem

     
                 

14,00 - 14,30

diskuse, zhodnocení a zakončení semináře