Olomoucký krajský svaz házené

2.8.2013 otevřeno: 581 x

Informace o doškolení trenérů

MSKSH Ostrava na základě plánu doškolování trenérů v roce 2013, schváleného ČSH Praha, pořádá doškolovací seminář trenérů.

 

Datum:      1. 9. 2013 (neděle)
Místo:         Sportovní hala KH Kopřivnice, Pionýrská 741, Kopřivnice
Doba trvání:8.30 hod. – 15.30 hod.
Poplatek:    150,-Kč splatný na místě, pro trenéry Moravskoslezského kraje
                            250,-Kč splatný na místě, pro trenéry z jiných krajů
 
V ceně je zahrnut i oběd.
 
Doprava na vlastní náklady.
 
Závaznou přihlášku s uvedením klubu a koho v současné době trénujete, zašlete na e-mail předsedy TMK pana Miroslava Bartoně - bartonmiroslav@seznam.cz v termínu do 20. 8. 2013!
 
V případě, že se nenaplní min. počet uchazečů do 20. 8. 2013 budeme nuceni toto doškolení trenérů zrušit. O případném zrušení budete včas informováni.
 
 
 
 
předseda TMK MSKSH
Miroslav Bartoň, v.r.
 
předseda exekutivy MSKSH

Pavel Bochnia, v.r.